تغییرات در ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی تا پاییز 97؛ ذرت، برنج، روغن در صدر واردات

بیشترین ثبت سفارش کالاهای اساسی مربوط به «ذرت دامی» بوده که میزان ثبت سفارش آن حدود 1.9 میلیارد دلار بوده که این میزان در قیاس با مدت مشابه سال 1396، حدود 66.1 درصد رشد را شاهد بوده است. «برنج» با ثبت سفارش حدود 1.8 میلیارد دلار تا پایان فصل پاییز 97 در جایگاه دوم ایستاده و این در حالی است که میزان ثبت سفارش این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 48.6 درصد افزایش پیدا کرده است

اقتصاد گردان – گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد مقدماتی تا پایان فصل پاییز 97 نشان دهنده تغییر سبد وارداتی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال 1396 دارد. بنابرآمارها، میزان واردات کالاهای اساسی به کشور در این مدت،‌ تغییرات قابل توجهی داشته و تقاضا برای واردات برخی از اقلام اساسی مورد نیاز در کشور، بدون توجیه خاص، به شکل کم‌سابقه ای افزایش داشته اند.

 به عنوان نمونه، در 9 ماه منتهی به آذر سال‌جاری، بیشترین ثبت سفارش کالاهای اساسی مربوط به «ذرت دامی» بوده که میزان ثبت سفارش آن حدود 1.9 میلیارد دلار بوده، که رشدی معادل 66.1 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. 

تقاضا برای واردات «برنج» نیز از همین منطق تبعیت کرده با ثبت 48.6 درصد افزایش در همین قیاس زمانی، به حدود 1.8 میلیارد دلار رسیده است. 

ثبت سفارش «روغن ساخته نشده» هم که تا پایان فصل  پاییز سال گذشته حدود 673 هزار دلار ثبت سفارش داشته با افزایش 114.8 درصدی، تا پایان فصل سال‌جاری حدود 1.4 میلیارد دلار ثبت سفارش را رقم زده است. 

 از دیگر سو، به دنبال بروز نوسانات قیمتی در بازار گوشت و مرغ، ثبت سفارش ماهانه واردات «دام زنده (گاو)» با کاهش رو به رو شده و در مقابل، ثبت سفارش واردات «دام زنده (گوسفند)» افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، در 9 ماه نخست منتهی به آذر سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال 1396، تقاضا برای واردات «شیر خشک صنعتی» به شدت افزایش یافته و با رشد 634.1 درصدی، از حدود 11 میلیون دلار به حدود 78 میلیون دلار رسیده است. 

از آن‌سو، اما ثبت سفارش واردات برخی کالاهای اساسی مانند «دانه‌های روغنی آفتابگردان»، «پودر شوینده ماشینی»، «لاستیک خودروی سبک (سواری)» و «نخود» در مقایسه میان 9 ماهه سال جاری با 9 ماهه سال گذشته،   دستخوش کاهش شده و این در حالی است که برای گروه های کالای اساسی نیز در این قیاس زمانی، هیچ گونه ثبت سفارش وارداتی نداشته اند.

 صدرنشینان ثبت سفارش

براساس آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن وتجارت، در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری، بیشترین ثبت سفارش کالاهای اساسی مربوط به «ذرت دامی» بوده که میزان ثبت سفارش آن حدود 1.9 میلیارد دلار بوده که این میزان در قیاس با مدت مشابه سال 1396، حدود 66.1 درصد رشد را شاهد بوده است. «برنج» با ثبت سفارش حدود 1.8 میلیارد دلار تا پایان فصل پاییز 97 در جایگاه دوم ایستاده و این در حالی است که میزان ثبت سفارش این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 48.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

«روغن ساخته نشده» که تا پایان 9 ماهه سال گذشته حدود 673 هزار دلار ثبت سفارش داشت نیز با افزایش 114.8 درصدی در میزان ثبت سفارش، در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری حدود 1.4 میلیارد دلار ثبت سفارش داشته است. تقاضا برای واردات «دانه روغنی سویا» نیز در 9 ماهه سال جاری حدود 1.3 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که ثبت سفارش واردات این گروه کالایی در مدت مشابه سال 1396، حدود 689 هزار دلار بوده است. بر این اساس، ثبت سفارش واردات این گروه کالایی در این قیاس زمانی با رشدی معادل 95 درصد رو به رو شده است.

 بیشترین رشد در ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی در مقایسه میان 9 ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته اما مربوط به «شیر خشک صنعتی» است. ثبت سفارش واردات این کالا در این مقایسه زمانی با رشد 634.1 درصدی رو به رو شده و از حدود 11 میلیون دلار به حدود 78 میلیون دلار رسیده است.

ثبت سفارش واردات «دام زنده (گوسفند)» نیز در همین مدت از حدود 8 میلیون دلار به حدود 41 میلیون دلار افزایش پیدا کرده و رشدی معادل 411.7 درصد را به نام خود به ثبت رسانده است. آمار مربوط به ثبت سفارش واردات ماهانه «دام زنده (گوسفند)» و «دام زنده (گاو)» در قیاس میان آذرماه سال جاری و آذرماه سال 1396 اما موید بروز نوسانات قیمتی گوشت قرمز در کشور است.

بر این اساس، در حالی که ثبت سفارش واردات «دام زنده (گاو)» در آذرماه سال گذشته حدود 8.7 میلیون دلار بوده است، در آذرماه سال جاری به حدود 6 میلیون دلار کاهش پیدا کرده و افتی معادل 29.9 درصد را تجربه کرده است. در مقابل، در حالی که ثبت سفارش واردات «دام زنده (گوسفند)» در آذرماه سال گذشته حدود 5.6 میلیون دلار بوده است، در آذرماه سال‌جاری به حدود 11 میلیون دلار رسیده و رشدی معادل 91.8 درصد را تجربه کرده است.«کنجاله سویا» نیز سومین کالا با بیشترین میزان افزایش در ثبت سفارش واردات در مقایسه میان 9 ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته است. بر این اساس،‌ ثبت سفارش واردات این کالا از حدود 360 میلیون دلار به حدود 916 میلیون دلار رسیده و رشدی معادل 155 درصد را تجربه کرده است.

همچنین مطابق آماری اعلامی، در 9 ماهه سال‌جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اما تقاضا برای واردات «لاستیک خودروی سنگین (کامیون و اتوبوس)» نیز با رشد قابل توجه رو به رو شده و ثبت سفارش واردات این کالا از حدود 166 میلیون دلار به حدود 399 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس، میزان ثبت سفارش این کالا رشدی معادل 140.7 درصدی را تجربه کرده است. ثبت سفارش واردات «دام زنده (گاو)» نیز به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در داخل کشور، در همین مقایسه زمانی رشدی معادل 140.1 درصدی را تجربه کرده و از حدود 3.8 میلیون دلار به حدود 9.1 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

 کدام کالاها با کاهش واردات رو به رو شدند؟

این اما در حالی است که ثبت سفارش واردات «پودر شوینده ماشینی» با کاهش 80.6 درصدی در ثبت سفارش واردات در قیاس میان 9 ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته، شاهد بیشترین کاهش در میزان ثبت سفارش واردات بوده است. ثبت سفارش واردات این کالا از 484 هزار دلار به 94 هزار دلار کاهش پیدا کرده است.

ثبت سفارش واردات «روغن ساخته شده» نیز در همین مقایسه زمانی، با افت 80.4 درصدی رو به رو شده و از حدود 14 میلیون دلار، به حدود 2.7 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.

ثبت سفارش واردات «لاستیک خودروی سبک (سواری)» نیز در مقایسه میان 9 ماه نخست منتهی به آذر سال 1396 و مدت مشابه سال جاری، با افت 65.9 درصدی رو به رو شده و از حدود 365 میلیون دلار به حدود 124 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. ثبت سفارش واردات «سبوس گندم» نیز روندی مشابه را طی کرده و از حدود 6.8 میلیون دلار به حدود 2.7 میلیون دلار کاهش 

یافته است. 

بر این اساس، میزان افت ثبت سفارش واردات این محصول در مقایسه زمانی مورد اشاره در بالا، معادل 60.6 درصد بوده است. تقاضا برای واردات «نخود» نیز در 9 ماه منتهی به آذر سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، معادل 56.3 درصد افت داشته و از حدود 149 میلیون دلار به حدود 65 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. «دانه های روغنی آفتابگردان» نیز با کاهش 47.4 درصدی در میزان ثبت سفارش در مقایسه میان 9 ماه نخست سال جاری و مدت مشابه سال جاری رو به رو شده است. براین اساس، ثبت سفارش واردات این گروه کالایی در این قیاس زمانی، از حدود 206 میلیون دلار به حدود 108 میلیون دلار رسیده است.

در این میان اما بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 9 ماه نخست سال جاری و نیز مدت مشابه سال گذشته، برخی گروه های کالای اساسی هیچ گونه ثبت سفارشی نداشته اند. به عنوان مثال، «گوشت مرغ منجمد»، «جوجه یک روزه گوشتی»،‌ «سیب زمینی»، «پیاز و موسیر»، «پرتقال»، «نارنگی»،‌ «سیب»، «گندم خوراکی»، «گندم دامی» و «پودر شوینده دستی»، هیچ گونه ثبت سفارشی نداشته اند. این در حالی است که برای «شکر تصفیه شده» نیز تنها در 9 ماهه سال جاری ثبت سفارش معادل 2.4 میلیون دلار صورت گرفته، حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، این گروه کالایی ثبت سفارشی نداشته است.


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال